Kruisje ...een stuck van een Mensch...

tekst

...dat zij siende soo een stuck ghewaant hebben van een Mensch te sijn , en dat sy in een ongelukkige plaets of bij Menschen-eeters gheraeckt waeren (...) en van boven nedersprongen sonder adieu te seggen. Het schijnt dat sy aldaer op Groenlandt malcanderen beoorloghen eeten en nu op desen ghecomen zijnde mede dat sy gegheten soude werden. Het syn Luyden lanck van Lyf en corte Beenen...

Uit: Historisch verhael aller gehedenckwaerdiger gheschiedenisse die in Europa enz. van 1621 voorgevallen sijn, door Nicolaes van Wassenaer (1629)