Kruisje

Trekhonden in Nederland - nu verboden

Trekhond in Utrecht

StarTrekhonden waren vroeger in Nederland heel gewoon

Hondenkarren zijn ook in Nederland meer dan driehonderd jaar gebruikt. Soldaten, postbodes, melkboeren, krantenbezorgers en veel handelaren maakten er gebruik van.

In drukke steden was het vaak handiger om een trekhond te gebruiken dan een paard. En honden waren ook goedkoper. Ze aten minder en hadden geen stal nodig.

Veel trekhonden hadden een ellendig leven. Ze zaten altijd vast en moesten soms enorm zware lasten trekken. Hun gewrichten en hun voetzolen sleten af.

Vaak kwam de staart tussen de spaken van de wielen - en dan brak de staart. De honden werden ook mishandeld en gepest door kinderen. Daardoor werden ze vals.

Pas in de loop van de vorige eeuw verdween de hondenkar langzaam uit Nederland. Dat kwam vooral omdat er vrachtauto's verschenen, en bakfietsen. In Frankrijk en Engeland was de hondenkar in de 19e eeuw al verboden, in Denemarken is het zelfs nooit toegestaan.

De Anti-Trekhondenbond deed ook veel goed werk. Maar toch duurde het nog tot 1962 voordat trekhonden in ons land helemaal werden verboden...


Trekhonden in Nederland

StarNog een melkkar die getrokken wordt door een hond

Trekhonden in Nederland

StarHij dacht zeker dat hij er wel bij kon gaan zitten